Forsvarer i straffesager


Bliver du anholdt og sigtet i en straffesag, bør du straks anmode om at få en forsvarer beskikket.


Principielt har du ikke pligt til at udtale dig til politiet, udover at oplyse din identitet (navn, adresse og fødselsdato). Langt de fleste vælger dog at samarbejde med politiet.


Der er desværre set eksemplet på, at anholdte personer fra politiet har fået oplyst "at det ikke er nødvendigt med en forsvarer". Du bør ALTID medbringe en forsvarer, hvis du afhøres af politiet.

Forsvarerens opgave er at sikre dine rettigheder. Du skal behandles ordentligt, og Retsplejelovens regler overholdes.


Politiet informererer retten om, hvem du ønsker som forsvarer.


Bliver du anholdt og ønsker mig tilkaldt, oplyser du blot dette til politiet, så kontakter politiet selv mig og aftaler mødetidspunkt for afhøringen.  

Bistandsadvokat til ofre for forbrydelser


Har du været offer for en forbrydelse, eksempelvis en voldsforbrydelse, vil politiet i nogel situationer tilbyde dig en bistandsadvokat.


Min opgave som bistandsadvokat er at være din støtte under straffesagen. Udover at rådgive dig, vil min opgave omfatte beregning og udarbejdelse af dit erstatningskrav. 

Erstatning kan eksempelvis være for behandlingsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, en erstatning for tort (den "pinsel" du er blevet påført), foruden naturligvis tingsskade, hvis gerningsmanden har ødelagt noget under udførelse af kriminaliteten. 


En bistandsadvokat beskikkes af politiet og du kan frit vælge advokat. Bed politiet om at få mig beskikket, så kontakter de mig selv for nærmere aftale.

UKN - Ungdomskriminalitetsnævnet


En særlig variant af straffesagerne er de såkaldte UKN-sager. Sagerne kaldes sådan, fordi de sorterer under UngdomsKriminalitetsNævnet.


En UKN-sag foregår typisk i rettens regi og i retsbygningen, men proceduren minder på mange måder mere om proceduren i anbringelsessager.
Både den unge og forældrene er repræsenteret under UKN-mødet og begge parter har krav på advokatbistand efter samme principper som i en anbringelsessag. 

UKN har en række sanktionsmidler overfor den unge, som strækker sig fra forbedringsforløb og i værste fald til anbringelse udenfor hjemmet.


Sanktioner som den unge pålægges af UKN skal anses som straf, og den unge underlægges kontrol af Ungekriminalforsorgen.


I dagligdagen er det kommunen, der hjælper med til at foranstaltningen/sanktionen føres ud i livet.


Jeg har stor erfaring med sager i UKN, og førte faktisk den allerførste UKN-sag ved retten i Herning. Her var jeg advokat for barnet.